Bekken & Strøm

Bekken & Strøm AS leverer yrkesklær til det norske arbeidsmarkedet for 365 millioner kroner. Med flere utsalgssteder og et enormt vareutvalg kreves full kontroll, og IOPS bistår IT-sjef Bjørn Aune med drift, forvaltning og administrasjon av 150 ansatte som daglig leverer arbeidstøy, verneutstyr, skotøy, profil- og fritidsklær landet rundt.

Teknologi er et lederansvar på samme måte som økonomi og organisasjonsutvikling, hvordan kan IT effektivisere eksisterende rutiner? Med bistand fra IOPS på rådgivning, prosjektledelse, sikkerhet og overvåkning av driftsmiljøet, kan Aune fokusere på de viktigste oppgavene – oppsett av Bekken & Strøm for videre vekst.

På tjenestenivå har vi så langt bistått B&S med

  • Rådgivning
  • Prosjektledelse
  • Oppgradering og vedlikehold av servere og nettverk
  • Backup ut av huset
  • Overvåkning
  • Antivirus
  • Kompetanse på sikkerhet, ombygging av nettverk og serverpark for å gi best mulig sikkerhet.
  • GDPR

 

Jogrim Ristebråten
Kontakt meg for å få vite mer om IOPS-total og effektivisering av IT-drift