Mer kapasitet med førstelinje fra IOPS

Som IT-sjef går mye av tiden med til intern brukerstøtte, tid som heller kunne blitt brukt på større og viktigere utviklingsoppgaver. Tinde Hytter løste problemet ved å gå til anskaffelse av «fri førstelinje» for alle sine ansatte. På denne måten får de rask og kompetent bistand når problemet oppstår og trenger ikke lenger vente på interne ressurser. Om behovet er hjelp til Skype for Business, printerkø eller påloggingsproblemer, bistår førstelinja til IOPS umiddelbart basert på en fast pris per bruker.

Med full kontroll på førstelinja kan våre konsulenter bistå Tinde med de totale IT-løsningene og drift av IT-plattformen i vårt datasenter.

Jogrim Ristebråten
Kontakt meg for å få vite mer om IOPS-total og effektivisering av IT-drift