Om IOPS

IOPS betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, nettverk, lagring, hardware og sikkerhet, og vår arbeidsmodell bygger på automatiserte prosesser og skalerbar bruk av teknologi. Med kontinuerlig overvåkning og fri førstelinje sørger vi for at du alltid er trygg, og gjennom en betalingsmodell basert på pris per bruker, har du forutsigbarhet både på drift og kostnader.

IOPS er Helsenett-godkjent og drifter løsninger i skyen og eget datasenter, og onsite med lokal tilstedeværelse.

Sommeren er høysesong for fisketurer, pass på så du ikke blir fangsten

Sommeren er høysesongen for svindel, derfor er det viktig å være oppmerksom på falske fakturaer og e-poster, og ikke minst du som er «direktør på sommerferie», (mer…)

Seniorkonsulent innen drift og nettverk

Vi søker en senior IT-konsulent innen drift og nettverk som ønsker å gjøre en forskjell i arbeidshverdagen for SMB-bedriftene. Av basisferdigheter og sertifiseringer ønsker vi at du har kompetanse på nettverk, vmvare, Microsoft server, Azure, Office 365 og Linux, men det aller viktigste er at du brenne for faget og ønsker å være med på å bygge et kompetansemiljø innen drift, nettverk og sikkerhet. (mer…)

IT-sikkerhet er et ledelsesproblem

Den menneskelige faktoren ligger i bunnen for det meste som går galt innen IT-sikkerhet, og det er faktisk bedriftens ledelse som er den største risikoen. Det er to grunner til det. De har beslutningsmyndighet og de godtar som oftest utbetalinger, derfor er de det opplagte målet. (mer…)

Husk å låse døra

Å låse kontoret etter stengetid er opplagt. Like enkelt er det ikke når verdiene ikke er smykker eller en sofa, men immaterielle verdier koblet til nettet. Hvordan håndterer du dine digitale verdier? (mer…)

Teknologi er et topplederansvar

Teknologi er et topplederansvar på lik linje som strategi, budsjett og organisasjonsutvikling. Å ha en posisjon i den digitale delen av forretningsverden, og å forstå hvordan teknologi påvirker bedriftens fremtid er ikke lenger kjekt å ha, men selve grunnlaget for forretningsdrift og en vesentlig konkurransefaktor.

(mer…)

Mer kapasitet med førstelinje fra IOPS

Som IT-sjef går mye av tiden med til intern brukerstøtte, tid som heller kunne blitt brukt på større og viktigere utviklingsoppgaver. Tinde Hytter løste problemet ved å gå til anskaffelse av «fri førstelinje» for alle sine ansatte. (mer…)

«Våre kunder skal ha en bekymringsfri IT-hverdag»

Referanser